Dorit Wahl-Brink 


  • phone 2173 3735
  • mail dwb@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2017 – 

Director, Marselisborg Consulting

2015 – 2017  

Afdelingschef, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2014 – 2015  

Sektorchef, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden  

2012 – 2014   Chefkonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden
2007 – 2012   Chefkonsulent, NIRAS A/S
2004 – 2007 Konsulent MUUSMANN Research & Consulting
2003 – 2005 Forskningsassistent, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Dorit er cand.scient.pol. og har derudover en Master of Research om politiske partier og organisationer. Som director består Dorits rolle i at udvikle nye projekter og initiativer på sundheds – og ældreområdet, samt sikre kvaliteten og fremdriften i vores projekter på tværs af velfærdsområdet. 

Konsulentprofil

Med knap 15 års indenfor konsulentbranchen har Dorit en bred erfaring med analyser, forandringsprocesser og kompetenceudvikling. 

Dorit har arbejdet intenst ældre – og sundhedsområdet i hele hendes konsulentliv, og har dybdegående kendskab til emner såsom ensomhed blandt ældre, hjemmeplejens og plejecentres organisering, rehabilitering, relationel koordinering, demens og samarbejdet omkring det nære sundhedsvæsen. 

Dorit har en solid metodisk forankring i såvel kvantitative som kvalitative metoder og har i særlig grad specialiseret i sig i at omsætte viden fra analyser til praksisnære forandringer, hvad enten det er i ledelsens opgavevaretagelse, tværfagligt samarbejde, organisering eller de rette økonomiske incitamenter. 

Derudover er Dorit en meget anvendt proceskonsulent og har faciliteret udviklingsprocesser, workshops og rådgivningsforløb for såvel ledere som medarbejdere, og hun har gennemført en lang række undervisningsforløb, hvor hun især har været optaget af, at sikre transfer og forankring i hverdagens praksis. Hun har desuden bistået udviklingen af såvel arbejdsgange som praksisnære redskaber. Endelig står Dorit bag udviklingen af hjemmesiden www.aktivtældreliv.dk og en lang række af Marselisborgs publikationer på ældre – og sundhedsområdet.

 

keyboard_arrow_up