Rebekka Lynggaard


  • phone 2112 2404
  • mail rly@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2018Chefkonsulent, Marselisborg Consulting
2017 – 2018

Konsulent, Marselisborg Consulting

2016 – 2017                                    

Projektmedarbejder, Marselisborg Consulting

2015 – 2016                 

Antropolog ang. familieprojekt på bosteder, Københavns Kommune           

2015 – 2015                    

Projektmedarbejder B2B research & marketing, Kvadrat

2013 – 2014 

Antropolog ang. Eden Alternativ på plejecentre, Aarhus Kommune Syd

Rebekka er cand.scient.anth. med tilvalg i erhvervsøkonomi og specialisering i organisationsantropologi. Rebekka er konsulent i Marselisborg på velfærdsområdet med særligt fokus på ældreområdet, og hendes rolle består i at varetage praksisnær udvikling ud fra kontekstspecifikke analyser, nytænkning af strategiske retninger og redskaber, samt kompetenceløft. 

Konsulentprofil

Rebekka har gennem sin uddannelse specialiseret sig i dybdegående analyser på både borger og organisationsniveau i landets kommuner. Som konsulent har Rebekka derved et skarp blik for hverdagens dynamikker ved både borgere og medarbejdere, som forbliver et fast omdrejningspunkt for organisationsændringer, udvikling og kompetenceløft. Rebekka faciliterer udviklingen via workshops for ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere og med bred borgerinddragelse. Samtidig har Rebekka et øje for den videre implementering af nye praksisser og viden gennem undervisning, gruppesupervision på både medarbejder og lederniveau, samt enkeltmandssupervision direkte i borgernes hjem.

Rebekka har som konsulent ved Marselisborg arbejdet med at omsætte viden og medarbejderes udfordringer til strategier, kommunikationsmateriale og konkrete aflastningsinitiativer på demensområdet. Derudover har Rebekka arbejdet med at styrke den sociale rehabilitering i kommuner via eksempelvis udvikling af samarbejdsmodeller ift. civilsamfund, arbejdsgange i hjemmeplejen og kompetenceløft om ensomhed. For øjeblikket arbejder Rebekka med initiativer indenfor den ældremedicinske patient, hvor hun bl.a. rådgiver og bistår udviklingen af en triageringslogik til somatisk fokus ved bosteder samt oprettelsen af akutpladser. Endeligt brænder Rebekka som kontaktperson for Marselisborgs hjemmeside ’Aktivt Ældreliv’ for at styrke koblingen mellem ældre og forening Danmarks mange spændende aktiviteter.

keyboard_arrow_up