Piet Juul Birch 


  • phone 2726 2802
  • mail pjb@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2016 – 

Director, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2013 – 2016                  

Udviklingschef for offentlig rådgivning, Epinion P/S

2011 – 2013                     

Underdirektør, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden                    

2009 – 2011                     

Analysechef, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2007 – 2009                     Chefkonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden
2006 – 2007                     Konsulent, DMA Research A/S
2006Projekt- og salgskoordinator, Munkholm Kursus- og Projektcenter

Piet er cand.scient.pol., og har desuden taget en MBA fra Aarhus Universitet. Piet er director og er sammen med chefkollegaerne ansvarlig for at udvikle og drive beskæftigelsesområdet. 

Konsulentprofil

Piet har mere end 10 års erfaring med analyse-, evaluerings-, rådgivnings- og udviklingsopgaver på beskæftigelsesområdet. Som underviser og analytiker har han et indgående kendskab til kommunal praksis, relevant lovgivning og den historiske udvikling på feltet. 

Piet er en rutineret oplægsholder, underviser og procesfacilitator. Gennemgående for processtøtten har været Piets evne til at skabe et tillidsfuldt og samarbejdende miljø, hvor ideer brydes, meninger mødes og beslutninger træffes. Det virker som katalysator for progressionen i indsatsen. 

De vigtigste kompetencer i forbindelse med udviklings- og forandringsprojekter er imidlertid Piets indgående kendskab til praksis koblet med hans MBA i forandringsledelse samt meget stærke analytiske og metodiske kompetencer inden for både det kvantitative og det kvalitative felt. Piet har både i kraft af sin teoretiske baggrund og via sin praktiske erfaringer arbejdet indgående med en kombination af kvalitativ og kvantitativ dataindsamling. Det giver ham stor indsigt i muligheder og begrænsninger i de forskellige tilgange ift. slutproduktet og ikke mindst det problemfelt, der skal analyseres. 

Igennem de seneste godt 10 år har Piet arbejdet tæt sammen med både Styrelsen, jobcenterledelsen og medarbejdere på beskæftigelsesområdet, hvilket har givet ham en praksisnær forståelse for de styringsmæssige udfordringer på området, hvilket betyder, at han kan gå i dialog med både ledere og medarbejdere på deres ”præmisser”. Således vil Piet både bidrage med sin viden om analyser og nok så væsentligt med sin viden om organisering, tilrettelæggelse og styring af beskæftigelsesindsatsen. Det sikrer analyser med et fremadskuende sigte, der er direkte omsættelige i praksis.

Fælles for Piets opgaveløsning er, at den bevæger sig langs hele den kommunale værdikæde. Dvs. lige fra den overordnede strategi over organisering til driften på beskæftigelsesområdet.

keyboard_arrow_up