Mathias Møller Bech


  • phone 6124 1521
  • mail mbe@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2018Chefkonsulent, Marselisborg Consulting
2017 – 2018

Udviklingskonsulent, Marselisborg Consulting

2017 – 2017

Projektmedarbejder, Marselisborg Consulting

2016 – 2017Praktikant, Marselisborg Consulting
2014 – 2015Projektmedarbejder, Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Mathias er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og arbejder som udviklingskonsulent i Marselisborg.

Konsulentprofil

Mathias har stærke metodiske kompetencer indenfor kvantitativ og kvalitativ metode samt kombinationen af disse. Mathias har teoretisk og praktisk erfaring med alle faser af analysearbejdet fra designfasen over dataindsamling til databehandling og afrapportering. Mathias har indgående kendskab til faktor-, klynge-, tidsserie-, og multilevelanalyser samt avancerede kvalitative metoder som proces tracing og forandringsteoretiske analyser. 

Udover den stærke metodiske baggrund har Mathias et praksisnært kendskab til beskæftigelsesområdet på såvel leder- som medarbejderniveau. Dette er blandt andet udledt af Mathias’ erfaring med udviklings- og procesforløb, som består af workshops, oplæg, kompetenceudvikling og supervision på såvel virksomheds- som borgersiden af kommunernes beskæftigelsesindsats. 

keyboard_arrow_up