Lea Würtz Lauridsen 


  • phone 5354 5701
  • mail lwl@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2017 – 

Udviklingskonsulent, Marselisborg

2015 – 2017

Konsulent, Junior Consult

2017– 2017Praktikant, Den Danske Ambassade i Riga

Lea er uddannet cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet og arbejder som udviklingskonsulent i Marselisborg.

Konsulentprofil

Lea har arbejdet med forskellige former for udviklingsopgaver på både det strategiske niveau og det mere operationelle niveau, herunder organisationsudvikling og kompetenceudvikling. Hun har i den forbindelse erfaring med udarbejdelse og afholdelse af både workshops og undervisning. 

Med afsæt i sin baggrund som cand.scient.pol. har Lea stærke metodiske kompetencer. Lea har indgående kendskab til den kvantitative metode, som bl.a. inkluderer udarbejdelse af effektevalueringer, registeranalyser, økonomiske analyser mv. Lea har også arbejdet meget med den kvalitative metode, og i mange af Leas projekter har hun haft fokus på kombinationen af den kvantitative og kvalitative metode.

I flere projekter har Lea stået for projektstyring, analysedesign og dataindsamling. Mere specifikt har Lea udarbejdet forskellige former for surveys, afholdt interviews, gennemført observationer mv. Herigennem har Lea særligt fået et stort kendskab til arbejdsgange på ældre- og socialområdet. 

Lea har herudover erfaring med at udarbejde produkter, som har fokus på at være meget praksisnære. Dette indebærer eksempelvis en arbejdsgangsbeskrivelse, en rapport med meget handlingsorienterede anbefalinger og et prognosticeringsværktøj udarbejdet til planlægning af arbejdstid i hjemmeplejen.

keyboard_arrow_up