Lars Buchholt Pedersen


  • phone 5121 1944
  • mail lbp@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2015 –          

Partner, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2013 – 2015 

Direktør, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2004 – 2012Partner og bestyrelsesformand, Mploy a/s 
2003 – 2004Chefkonsulent, Arbejdsmarkedsstyrelsen
2002 – 2003          Specialkonsulent, Arbejdsmarkedsstyrelsen
2001 – 2002Ministersekretær for Beskæftigelsesministeren, Claus Hjort Frederiksen
2000 – 2001Fuldmægtig budgetsektionen, Arbejdsministeriets Departement

Lars er cand.scient.pol., og har i Marselisborg ansvar for Marselisborgs konsulentydelser på beskæftigelsesområdet. Lars er partner, og sidder i Marselisborgs bestyrelse.

Profil

Lars besidder et stort overblik over beskæftigelsesområdets mange strategiske og komplekse sammenhænge og har samtidig et bredt og dybt detailkendskab til indsatsområdernes lovbestemmelser, evidensbaseret viden, styring og incitamenter, praksis- og organisationsformer, reformhistorik mv. Lars’ stærke kobling mellem strategisk viden og detailkendskab på de forskellige indsatsområder har ofte haft afgørende betydning for Marselisborgs produktudvikling målrettet beskæftigelsesområdet. 

Lars har dernæst en mangeårig erfaring med at designe, styre og gennemføre større metodeudviklings- og reformimplementeringsprojekter med stor faglig og organisatorisk kompleksitet, mange involverede/interessenter og med skærpede krav til resultater. Lars har endvidere spidskompetencer inden for strategisk rådgivning til politikere og topledelse samt ift. gennemførelse af lederforløb for ledergrupper med vægt på udvikling af ”faglig ledelse” samt styring og opfølgning. Lars er desuden en efterspurgt underviser, oplægsholder og processtyrer, som både omfatter opgaver ved større faglige konferencer/temamøder, strategiske oplæg for kommunalbestyrelser/ledergrupper eller konkrete praksisnære uddannelsesforløb for jobcentermedarbejdere. 

Endelig er Lars husets chefanalytiker, og her har Lars en særlig styrke ift. udvikling af analysedesign, hvor valg af datakilder og metoder optimeres, så analysen opnår en størst mulig forklaringskraft ift. den fastlagte problemstilling. 

keyboard_arrow_up