Kenneth Lindberg 


  • phone  3057 9852
  • mail kli@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2016 – 

Director, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2015 – 2016

Udviklingschef, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 

2012 – 2015Chefkonsulent, Mploy a/s
2011 – 2012

Konsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2007 – 2011 Konsulent og Chefkonsulent hos Inhouse Consulting 

Kenneth er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har desuden en pædagogisk uddannelse omkring undervisning og læringsprocesser som cand.musicae fra Det Jyske Musikkonservatorium. Kenneths rolle som director i Marselisborg består sammen med resten af ledergruppen i at sælge, udvikle og drive projekterne i Marselisborg Consulting. 

Konsulentprofil

Kenneth har godt 10 års erfaring med rådgivning, udvikling og analyser på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Kenneth har bred erfaring med at agere som rådgiver, procesfacilitator og oplægsholder på alle niveauer for chefer, ledere og medarbejdere. 

Kenneth er blandt de ledende konsulenter i landet ift. udvikling af virksomhedsservice og den virksomhedsrettede indsats som del af en sammenhængende beskæftigelsesindsats – fra fælles strategi i ledergruppen, over styring og organisering til undervisning i konkrete metoder og redskaber for såvel ledere som job- og virksomhedskonsulenter. Kenneth har arbejdet med at understøtte udviklingen af virksomhedsindsatsen i mere end 35 kommuner landet over.  

Kenneth har derudover omfattende erfaring med alle faser af særligt rådgivnings- og udviklingsopgaver, herunder idéudvikling, projektering, organisations-, kompetence- og redskabsudvikling, implementeringsunderstøttelse, formidling, resultatopsamling og opfølgning. Dette gælder både ift. landsdækkende opgaver for styrelser og for kommuner og selvejende institutioner m.fl.  

Kenneths vigtigste kompetencer ifm. udviklings- og forandringsprojekter er koblingen af sektorviden, analytiske kompetencer og metodeudvikling. Kenneth har således stor erfaring med at metode- og indsatsudvikle med afsæt i krav, incitamentstrukturer og intentioner fra fx reformer koblet med organisationsanalyser af en kommunes aktuelle ståsted og udfordringer.

keyboard_arrow_up