Kasper Henriksen 


  • phone 2144 7255 
  • mail kah@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2018 – 

Udviklingskonsulent, Marselisborg Consulting 

2016 – 2018 

Projektkonsulent, Marselisborg Consulting

Kasper er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, og han udfører primært opgaver på socialområdet, men har også opgaver med snitflade til både ældre- og beskæftigelsesområdet.

Konsulentprofil

Kasper har erfaring med opgaver bredt på tværs af sektorerne, men udfører dog primært opgaver på socialområdet. 

Kasper har stærke metodiske kompetencer inden for både kvalitativ og kvantitativ metode, hvor fokus rettes imod at forklare hvorfor og under hvilke omstændigheder en given indsats virker. Analyseopgaverne baseres typisk på en kombination af flere forskellige dataindsamlingsformer, eksempelvis registerdata (fx DREAM-databasen og interne progressionsmålinger), surveydata (bruger- eller medarbejderundersøgelser) og kvalitative data (fokusgruppe- og personlige interview, workshops og desk research). 

Dernæst har Kasper stærke kompetencer inden for facilitering af processer, lige fra workshops til temadage og seminarer. Han varetager procesfacilitering med stor fokus på systematik og relevans for modtageren, og hans erfaringer stammer bl.a. fra kommunale organisationsudviklingsprojekter. 

keyboard_arrow_up