Julie Sørensen 


  • phone 5354 7152 
  • mail js@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2018 – 

Udviklingskonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2016 – 2018  

Analyse- og Udviklingskonsulent, Børne- og Familieafdelingen, Silkeborg Kommune

2015  

Politisk praktikant, Venstres Center for Kommunikation og Politik, Christiansborg

2013 – 2014   

Projektassistent, Væksthus Midtjylland

Julie er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og er ansat som Udviklingskonsulent på ældre- og sundhedsområdet i Marselisborg. Julies rolle er at bistå og varetage undervisningsforløb, projektledelse og procesfacilitering. 

Konsulentprofil

Julie har et solidt kendskab til social- og ældreområdet, og har, via forhenværende ansættelse i kommunalt regi, en god praksisnær indsigt i den kommunale organisering og de kommunale arbejdsgange. 

Hun har erfaring med analyseopgaver af både kvalitativ og kvantitativ karakter. Det være sig eksempelvis gennemførelse af interviews og surveys, der dels har haft til formål at understøtte ledelsesbeslutninger og udviklingsprocesser, og som dels har været til behandling på politisk niveau. Julie er en skarp formidler – skriftligt såvel som mundtligt og visuelt – og har omfattende erfaring med kommunikationsopgaver af både intern og ekstern karakter.

Afslutningsvist har Julie også løst opgaver i forhold til organisationsudvikling og implementering af arbejdsgange i kommunerne. Det understøttes af en solid analytisk og metodisk forståelse samt en god fornemmelse for de tværfaglige processer, der ofte kendetegner den kommunale arbejdsgang. 

keyboard_arrow_up