Dorthe Johansen  


  • phone 2964 4023
  • mail djo@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2018

Manager, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 

2016 – 2018Chefkonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 
2014 – 2016 

Konsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2013 – 2014   

Juniorkonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

Dorthe er cand.scient.adm. og chefkonsulent i Marselisborg. Dorthe arbejder særligt på beskæftigelsesområdet, hvor hun håndterer evalueringer, analyser og metodeudviklingsprojekter, samt rådgiver og reformimplementerer. Dorthe har projektledelsesansvar og kundedialog i forbindelse med både lokale og landsdækkende projekter, hvor hun sikrer overblik og agerer fleksibelt i et dynamisk projektforløb med flere involverede og forskellige samarbejdspartnere.

Konsulentprofil

Dorthe har mere end 5 års erfaring med forskellige typer af rådgivnings-og organisationsudviklingsprojekter i samarbejde med flere af landets jobcentre oftest i dobbeltrollen som projektleder og udfører. Kendetegnede for Dorthes profil er, at hun er erfaren og dedikeret projektleder med bred viden om beskæftigelsesområdet, herunder detaljeret kendskab til reformdagsordenen, dybdegående faglig indsigt i beskæftigelseslovgivningen og dens målgrupper og indsatser, samt et stort kendskab til jobcentrenes rammebetingelser, organisering og arbejdsgange. 

En viden Dorthe blandt andet bringer i spil i forbindelse med procesfacilitering og rådgivning i udviklingsprojekter, der omfatter strategiudvikling, reorganisering og etablering af nyt administrationsgrundlag. Hun har stor erfaring med omlægning af snitflader og udarbejdelse af lovmedholdige arbejdsgange, indføring af nye faglige principper, samt udarbejdelse af understøttende redskaber, guides og håndbøger, der understøtter blandt andre rådgivere og jobkonsulenter i at udmønte forandringer og nye initiativer. 

Dorthe arbejder med opgaver på flere reformafledte og puljefinansierede projekter, hvor hun har erfaring med at designe og gennemføre processtøtte på tværs af kommuner, hvor opgaven består i faglig sparring, kvalitetssikring samt sikring af fremdrift. 

Dorthe arbejder samtidig med design og gennemførelse af mixed method analyser og evalueringer i forbindelse med landsdækkende videns, inspirations- og implementeringsprojekter i samarbejde med ministerier og styrelser, hvor hun gennemfører kortlægninger og analyser, der spænder fra målgruppe-, indsats- til organisations- og implementeringsanalyser. Dorthe bidrager her med solide analytiske kompetencer og omfattende metode-og analysefærdighed inden for særligt den kvalitative metode.

keyboard_arrow_up