Christina Dige Rejkjær


  • phone 24250228
  • mail cdl@marselisborg.org

Erhvervserfaring

2015 – nu             

Chefkonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

 
2012 – 2015          Udviklingskonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 
2009 – 2012 Projektmedarbejder, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 

Christina er uddannet sociolog og arbejder som chefkonsulent i Marselisborg. Christina har gennem de seneste år primært arbejdet på ældre- og socialområdet, hvor hun bl.a. har arbejdet med projektledelse, undervisning og procesfacilitering, analyse og formidling, samt udarbejdelse af tilbud, fonds- og puljeansøgninger.  

Konsulentprofil 

Christina har gennem sine 8 år i konsulentbranchen oparbejdet solide kompetencer indenfor projektledelse og facilitering af udviklingsprojekter på tværs af de brede velfærdsområder. Hun varetager opgaver i alle led i et projekt lige fra udarbejdelse af projektdesign, facilitering af udviklingsprocesser og undervisning, implementering og forankring af indsatser samt analyser og formidling af viden og resultater. Hun har bl.a. gennemført en række udviklingsprojekter med fokus at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre, at indføre mødestruktur og læringsmøder med rum til refleksion og videndeling omkring borgere med demens, og hun har omfattende erfaring med udvikling og forankring af udviklingsprojekter, hvor frivillige ressourcestærke personer rekrutteres og uddannes som frivillige rollemodeller for udsatte unge. 

Christina er en erfaren underviser og procesfacilitator, som har stor erfaring med at undervise og afholde workshops, temadage og læringsmøder for både medarbejdere, ledere og frivillige. Hun underviser bl.a. i emner så som ensomhed blandt ældre, demens og rehabilitering, samt mere specifikke emner så som motivation og samtaleteknikker, SMART-mål som progressionsredskab samt selve tilgangen til borgeren og sig selv i indsatsen for udsatte borgere. Christina formår at gøre undervisningen praksisnær og inkluderende, samtidig med at deltagerne udfordres på deres vaner og mindset. Christina har samtidig altid fokus på at skabe en stemning blandt deltagerne, hvor alle føler sig set, hørt og inkluderet.  

Endelig er Christina en dygtig analytiker og formidler, som har et skarpt blik for at omsætte kompleks viden til praksisnære metoder og redskaber, som kan lette dagligdagen – både for kommunen som et hele, for medarbejderen, den frivillige og naturligvis også for borgeren. Christina har bl.a. udarbejdet en række rapporter, publikationer, guides og håndbøger samt artikler i Marselisborgs fagblade ”SocialLiv” og ”BeskæftigelseNU”.

Links

keyboard_arrow_up