Berivan Duman


  • phone 5154 7183
  • mail bd@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2017 – 

Udviklingskonsulent, Marselisborg Consulting  

2014 – 2017

Underviser i statistik, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet 

2015 – 2016 

Analysekonsulent, Forskning & Viden, Diabetesforeningen 

2013 – 2015 Projektmedarbejder, Forskning & viden, Diabetesforeningen 
2011 – 2013 Projektmedarbejder, projekt ”Kvinder på vej” og ”Kvinder for fremtiden”, Hillerød Kommune 

Berivan er cand.scient. i Folkesundhedsvidenskab og udviklingskonsulent i Marselisborg Consulting. Berivans rolle består primært i at udvikle den beskæftigelsesorientrede indsats i landets jobcentre igennem analyser, evalueringer og procesforløb med medarbejdere og ledere i kommunalt regi.

Konsulentprofil

Berivan har erfaring med at anvise og rådgive medarbejdere og ledere om udviklingspotentialerne i de kommunale beskæftigelses- og sundhedsfremmende indsatser. Her trækker Berivan særligt på sin faglige specialisering i implementering og evaluering af indsatser indenfor det folkesundhedsvidenskabelige område – ofte med udgangspunkt i en programteoretisk analysetilgang.  

Berivan har en stærk analytisk profil og besidder både kvalitative og kvantitative metodekundskaber, som hun har tilvejebragt igennem solid erfaring med tilrettelæggelse af undersøgelsesdesign samt analyser og evalueringer af indsatser indenfor de brede velfærdsområder. Eksempelvis har Berivan erfaring med at foretage målgruppe- og behovsanalyser samt at planlægge og gennemføre en bred vifte af evalueringer, herunder virkningsevalueringer, procesevalueringer og effektevalueringer mv.

Berivan er endvidere en stærk formidler – både i skrift og tale – og har både erfaring med at undervise samt at facilitere læringsmøder og udviklingsworkshops, med forskellige formål, for ledere og medarbejdere på særligt beskæftigelses- og socialområdet. 

keyboard_arrow_up