Anton Lohmann Skjernaa


  • phone 5356 6256
  • mail als@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2018 – Chefkonsulent, Marselisborg Consulting
2017 – 2018

Videns- og implementeringskonsulent (Fuldmægtig), Socialstyrelsen

2016 – 2017

Senioranalytiker, Oxford Research

2011 – 2016 Fundraisingansvarlig og analytiker, BEDRE PSYKIATRI – Landsforeningen for pårørende 
2009 – 2011 Analytiker og projektleder, Forsøgsdyrenes Værn
2007 – 2009 Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 

Anton er kandidat fra Statskundskab ved Aarhus Universitet, hvor han også har været Ph.d.-stipendiat, og har desuden en master of Laws fra Kent Law School i Canterbury, England. Anton er Chefkonsulent på socialområdet i Marselisborg, hvor hans rolle dels består i at designe og gennemføre analyser og evalueringer særligt på socialområdet, dels i at understøtte og facilitere implementerings- og udviklingsprocesser i kommuner og foreninger.

Konsulentprofil

Anton har en bred erfaring, hvor han udover konsulentbranchen har erfaring fra central-administrationen, forskningsverdenen og NGO-området. Anton har således stor erfaring med at designe og gennemføre analyser og evalueringer af både kvantitativ og kvalitativ karakter, herunder både virknings-, følge- og effektevalueringer. 

Anton går til evaluerings- og analysearbejdet med anvendelsesorienteret tilgang, der sikrer, at evalueringer og analyser munder ud i konkrete anbefalinger og handlingspunkter, der kan omsættes til en styrket praksis. Anton har en særlig solid erfaring med komplekse evalueringer af nationale programmer og handlingsplaner mm. Herunder har Anton bred erfaring med at understøtte bl.a. kommuner og frivillige foreninger i at indsamle data til monitorering og evaluering af indsatser og metoder, som samtidig kan anvendes af frontpersonalet i deres daglige arbejde med borgerne. 

Endeligt har Anton erfaring med at understøtte implementerings- og udviklingsprocesser i kommuner og foreningsverdenen, og har et skarpt blik for de risici og udfordringer, der ofte er forbundet med sådanne processer.

keyboard_arrow_up