Nicoline Pontoppidan Jørgensen 


  • phone 5135 1940
  • mail npj@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2017 – 

Manager, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2016 – 2016                     

Chefkonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2015 – 2016                     

Udviklingskonsulent, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2014 – 2015Projektmedarbejder i Dansk Arbejdsgiverforening 
2011 – 2014Projektmedarbejder, BDO Consulting 

Nicoline er cand.scient.pol. og manager på velfærdsområdet i Marselisborg. Nicoline arbejder med analyser og evalueringer samt metodeudvikling og projektstyring på hhv. socialområdet og ældreområdet. 

Konsulentprofil

Nicolines metodiske spidskompetencer relaterer sig først og fremmest til kvantitative metoder, herunder såvel udvikling af analysedesign som anvendelse af avanceret statistisk analyse og bearbejdning af registerdata og surveydata. Herunder erfaringer med forskeradgang til Danmarks Statistik, bl.a. Dream, korrelationsanalyser, statistisk analyse (regressions-, faktor- og klynge-, paneldata-, multilevelanalyse mv.), prognose og fremskrivninger mv. Nicoline har samtidig erfaring med at styre visitationen i RCT-projekter samt gennemføre økometriske effektanalyser via matching og ”difference-in-difference” med afsæt i register- og/eller surveydata. 

Nicoline har stærke analytiske og forskningsmæssige kompetencer inden for anvendelsen af dataindsamling og oversættelsen af gennem databehandling til konkrete analytiske resultater. Nicoline har dermed stor erfaring med at opstille analysedesign og problemstillinger, der besvares gennem metodetriangulering, såsom fx gennemførelse af mixed method analyser, hvor blandt andet logistisk regressionsanalyse kombineres med observationsstudier og kvalitative interviews til at validere og dokumentere resultater af en undersøgelse.

Nicoline har desuden bred erfaring med projektledelse og projektkoordinering, som vil sættes i spil i styring af analysernes fremdrift. Nicoline har tidligere stået for kontakt og koordinering med et stort omfang af kommuner i forbindelse med forskellige analyser og undersøgelser, som kræver et dybdegående kendskab til kommunernes organisering og omstændigheder. Derfor har hun stor erfaring med at understøtte, at alle projektdeltagere arbejder mod samme mål og får leveret ydelser og produkter af høj kvalitet. 

Komplekse analyser og resultater skal formidles målrettet kundens behov og med øje for det analysedesign, der er anvendt. Nicoline har erfaring med at formidle analyser og undersøgelser i både rapporter, på workshops og i pjecer til specifikke behov. 

keyboard_arrow_up