Camilla Treldal Jørgensen 


  • phone 2425 4124
  • mail ctj@marselisborg.org


Erhvervserfaring

2017 – 

Manager, Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden

2015 – 2016 

Chefkonsulent, Forsvarets Veterancenter i Ringsted

2013 – 2015  

Chefkonsulent, KL ved Center for Vækst og Beskæftigelse     

2002 – 2013  Konsulent, KL ved kontoret for Beskæftigelses og Integration 
1999 – 2002  Fuldmægtig, Arbejdsmarkedskontoret i Københavns Kommune

Camilla er cand.scient.soc., og arbejder i Marselisborg på udviklingsprojekter på tværs af sektorer, men mest forankret i opgaveløsninger på beskæftigelsesområdet.

Konsulentprofil

Camilla trækker på solid erfaring med rådgivnings- og udviklingsopgaver pt. Hendes tilgang er præget af stor faglig indsigt, som betyder, at hun kan begå sig på alle niveauer i en organisation. Hun kan give sparring, når politikerne vil drøfte de store linjer, hun kan gå i dialog med jobcenterchefen, når han er optaget af økonomi og Camilla kan gå i detaljen, når en sagsbehandler er optaget af regler, og hun ved hvad hun taler om. 

Camilla er stærk i at holde fast i de beskæftigelsespolitiske hensigter og rådgive kommunerne om at finde ind til kerneopgaven, når detaljerne bliver mange. Ligeledes bruger Camilla sin brede viden om tilstødende politikområder til at understøtte fokus på kerneopgaven, når f.eks. økonomiske incitamenter på forskellige sektorområder trækker i modsatte retninger.

Som underviser og procesleder mestrer Camilla en systemisk tilgang, hvor hun jonglere at trække mere positivistiske undersøgelser og evalueringer ind i undervisningen som faglig fundament for drøftelser og læring. Camilla er en stærk kommunikator, der evner at sætte sig i modtagerens sted.  

Camilla har solid erfaring i at lede større nationale projekter med mange aktører og interesser involveret. Hendes erfaring tæller bl.a. større implementeringsprojekter på integrations- og beskæftigelsesområdet. Camilla har endvidere i 4 år haft sæde i Beskæftigelsesrådet (BER) som KL’s repræsentant, hvilket har givet indgående erfaring inden for den nationale politikudvikling.

keyboard_arrow_up